Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
2019-03-08

PKB Polski wzrósł w 2018 r. o 5,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. To najwięcej od 2007 r. Nie przypadkiem również firmy faktoringowe zanotowały najwyższy wzrost od ośmiu lat. Ich obroty wzrosły o 26,7 proc., zbliżając się do granicy ćwierci biliona złotych. Rosnące znaczenie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw, a więc również wzrostu gospodarczego jest typowe dla rozwiniętych rynków. Wśród faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wyróżnił się PKO Faktoring z dynamiką 55 proc., czyli dwukrotnie wyższą niż średnia rynkowa.

PKO Faktoring na koniec 2018r. osiągnął obroty o wartości blisko 18 mld złotych i tym samym udział Spółki w rynku faktoringu wzrósł do blisko 7,5%. Spółka rozwijała zwłaszcza faktoring krajowy pełny. Obroty w tym zakresie wyniosły w ubiegłym roku 10,4 mld złotych, co daje wzrost r/r aż o 119 proc. Na faktoring krajowy niepełny przypadło blisko 5,2 mld złotych.

W przypadku faktoringu eksportowego w 2018 roku dominował faktoring niepełny, wartością obrotów niemal trzykrotnie przewyższając faktoring pełny (1,45 wobec 0,53 mld złotych). Warto jednak zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu Spółki w zakresie faktoringu eksportowego pełnego, która wyniosła 103 proc. r/r.

W ciągu ostatnich lat Spółka bardzo dynamicznie zwiększyła swoją sprzedaż, oferując produkty faktoringowe dostępne na polskim rynku. PKO Faktoring, pod względem dynamiki przyrostu rocznych obrotów faktoringowych, stał się jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych w Polsce. Pod względem wartości obrotów plasuje się w pierwszej dziesiątce firm faktoringowych, konsekwentnie poprawiając swoje wyniki.

O upowszechnianiu się faktoringu świadczy nie tylko obserwowany od lat stabilny wzrost obrotów oferujących go firm (np. między 2014 a 2018 rokiem podwoiły się one, ze 114,5 do 242,8 mld złotych), lecz również jego coraz większa dostępność. Utrzymuje się tendencja do zmniejszania się średniej wartości faktury finansowanej przez faktorów. Według danych Polskiego Związku Faktorów w 2018 r. wyniosła ona 16,2 tys. złotych i była o ponad 12 proc. niższa niż przed rokiem. Liczba faktur z kolei wzrosła o 44,5 proc., zbliżając się do granicy 15 mln. Lawinowo zwiększyło się grono klientów firm zrzeszonych w PZF – do 16,9 tys. podmiotów, co oznacza wzrost o niemal 82 proc.

Powyższe dane wskazują, że rynek faktoringu w Polsce staje się coraz bardziej zrównoważony. Na systematycznie rosnące obroty składa się coraz większa liczba mniejszych transakcji realizowanych przez poszerzające się grono obsługiwanych podmiotów. Faktoring staje się zatem dostępniejszy. Z jego zalet – takich jak uproszczenie zarządzaniem należnościami i ograniczenie ryzyka utraty płynności – korzystają również mniejsze firmy. Dzieje się tak z jednej strony z powodu rosnącej świadomości polskich przedsiębiorców, z drugiej zaś dzięki coraz lepiej dopasowanej ofercie firm faktoringowych.