Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
2020-09-01

 

PKO Faktoring jako jeden z pierwszych Faktorów w Polsce zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Zgodnie z powyższą umową PKO Faktoring oferuje swoim Klientom możliwość zabezpieczenia do 80% wartości limitu faktoringowego przyznanego w ramach faktoringu niepełnego lub odwrotnego. Z gwarancji BGK mogą skorzystać Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, a więc bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Maksymalna kwota gwarancji jaką PKO Faktoring może udzielić na podstawie wyżej wymienionej linii gwarancyjnej wynosi 200 MLN złotych.

W ramach udzielonej gwarancji wszystkich Klientów obowiązuje opłata uzależniona od wielkości Klienta oraz od okresu obowiązywania limitu faktoringowego, tym samym od okresu gwarancji udzielonej przez BGK.

Wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rozwiązanie ma charakter pomocowy i pozwoli na oferowanie przez PKO Faktoring limitów faktoringowych na korzystnych warunkach bez konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych, co jest niezwykle ważne w okresie walki ze skutkami pandemii COVID-19.