Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

PKO Faktoring Spółka Akcyjna

Adres siedziby:
al. Solidarności 171
00-877 Warszawa

Dane kontaktowe:
+48 22 422 35 50
kontakt@pkofaktoring.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 0000320367; NIP: 9512270428; REGON: 141641793; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9 000 000 PLN

Drukuj