Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie, administrowaniu oraz finansowaniu wierzytelności przedsiębiorstw, powstałych z tytułu dostawy do Odbiorców towarów lub usług, w ramach której PKO Faktoring przejmuje ryzyko braku płatności ze strony Odbiorców.

  • Ten produkt jest oferowany z opcją ubezpieczenia należności w ramach polisy własnej PKO Faktoring lub w ramach polisy Klienta (cesja polisy na rzecz PKO Faktoring). Poziom finansowania jest co do zasady powiązany z poziomem ochrony ubezpieczeniowej.
  • Oferujemy faktoring krajowy (dla rozliczeń w PLN) oraz eksportowy (dla rozliczeń w EUR i USD).
  • Nasz system faktoringowy wspiera różne sposoby finansowania wierzytelności i ich rozliczeń od Odbiorców z uwzględnieniem metody podzielonej płatności (tzw. Split-Payment).
Podstawowe parametry produktu:
Usługi świadczone w ramach faktoringu: