Paweł Pach jest absolwentem Wydziału Ekonomii i podyplomowych studiów w zakresie Zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestnik programu IESE Business School Advanced Management Program – University of Navarra.

Posiada ponad 18 - letnie doświadczanie w pracy w bankowości. Od 2007 roku należy do grona kadry zarządzającej w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Początkowo objął stanowisko dyrektora Departamentu Produktów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w 2009 roku został członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami PKO Banku Polskiego oraz Komitetu Kredytowego. Członek Rad Nadzorczych PKO Leasing SA oraz eService S.A. Prezes Zarządu PKO Leasing SA od stycznia 2011 do lipca 2014 roku.

Od sierpnia 2014 roku do lutego 2019 roku zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w Obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej PKO Banku Polskiego.