Poznaj podstawowe funkcjonalności Aplikacji Factornet!

Sprawdzaj aktualny stan rozliczeń faktoringowych, w tym informacje o dostępnych limitach:

Zgłaszaj wierzytelności oraz korekty:

Zarządzaj swoimi umowami faktoringowymi:

Składaj wnioski on-line:

Generuj i pobieraj raporty, w tym faktury kosztowe:

Jak działa Factornet?