Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej
W zakresie finansowania działalności:
  • poprawa płynności finansowej bieżącej i szybkiej - Klient otrzymuje środki finansowe przed terminem płatności wierzytelności, bez konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń.
  • szybki, stały i dopasowany do poziomu sprzedaży dostęp do środków pieniężnych – limit finansowania może rosnąć wraz ze wzrostem obrotów Klienta.
  • poprawa struktury bilansu (lepsze wskaźniki rotacji należności i zobowiązań) – lepsze postrzeganie przez instytucje finansowe w trakcie analizy finansowej Klienta.
  • ograniczenie kosztów administracyjnych monitorowania i egzekwowania należności – rozbudowany zakres usług Faktora, który w pełni lub w znacznej części przenosi na Faktora zadania związane z zarządzaniem należnościami.
W zakresie zarządzania sprzedażą:
W zakresie zarządzania ryzykiem - ograniczenie ryzyka strat: