Chcesz skorzystać z promocji?
Wypełnij formularz.

Co zyskasz?

 • 0% prowizji od limitu / prowizji za gotowość faktorską za pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy.
 • Finansowanie do 100% wartości faktury brutto.
 • Finansowanie w walutach PLN, EUR, USD, CZK.
 • Okres finansowania do 180 dni.
 • 13 sesji wypłat finansowania co godzinę od 8:30 do 20:30.
 • Dedykowanego opiekuna klienta dostępnego 5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00.
 • System transakcyjny Factornet dostępny całą dobę 7 dni w tygodniu.
 • Możliwość zautomatyzowanego zgłaszania odbiorców i dostawców przez API.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług Spółki.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących.*

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Faktoring S.A. (Spółka) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Spółki, składając oświadczenie elektronicznie lub dzwoniąc na infolinię PKO Faktoring S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Spółka nie będzie przetwarzała danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca (faktorant) pozytywnie zweryfikowany w PKO Faktoring pod względem posiadania zdolności faktoringowej, którego przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 60 000 000 PLN i który spełnia pozostałe warunki udziału w Promocji określone w § 5 Regulaminu promocji (zwany dalej „Uczestnikiem Promocji”).

Warunkiem udziału w Promocji jest:

 1. posiadanie przez Uczestnika Promocji umowy faktoringowej z jakimkolwiek faktorem lub bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem PKO Faktoring (zwanej dalej „umową faktoringu),
 2. przeniesienie umowy faktoringu do PKO Faktoring na podstawie porozumienia zawartego z faktorem lub bankiem, o których mowa w pkt. 1 na podstawie którego PKO Faktoring spłaci zadłużenie faktoranta wobec takiego faktora lub banku, lub
 3. przejęcie przez PKO Faktoring umowy faktoringu w oparciu o oświadczenie złożone przez takiego faktora lub bank ze wskazaniem kwoty zadłużenia faktoranta oraz ze zgodą na spłatę tego zadłużenia przez PKO Faktoring, lub
 4. zawarcie umowy faktoringowej z PKO Faktoring nie później niż 3 miesiące po rozwiązaniu umowy faktoringu z poprzednim faktorem lub bankiem.


Promocja będzie obowiązywała w odniesieniu do umów faktoringowych zawartych przez PKO Faktoring z Uczestnikami Promocji o których mowa w § 4 Regulaminu promocji w okresie od dnia 2 października 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Każdy Uczestnik Promocji, z którym PKO Faktoring zawrze umowę faktoringową w okresie obowiązywania Promocji otrzyma bonus obejmujący 0% prowizji naliczanej od wartości przyznanego limitu faktoringowego / finansowania (prowizja od limitu / prowizja za gotowość faktorską) za pierwsze 12 miesięcy obowiązywania tej umowy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie promocji.

Właścicielem produktu i podmiotem udzielającym finansowania jest PKO Faktoring SA. Regulamin promocji dostępny jest na pkofaktoring.pl. Niniejsza kalkulacja ma charakter wstępny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W związku z powyższym ww. propozycji nie należy uważać za kompletną (nie wyczerpuje wszystkich warunków, jakie zostaną umieszczone w Umowie), ani za nieodwołalne zobowiązanie ze strony PKO Faktoring SA do zawarcia przedmiotowej umowy.