Zarząd Spółki

  Rada Nadzorcza Spółki

  • Marcin Majewski

   Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Faktoring
  • Paweł Metrycki

   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKO Faktoring
  • Paweł Pach

   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKO Faktoring
  • Radosław Drozd

   Sekretarz Rady Nadzorczej PKO Faktoring