Wiceprezes Zarządu PKO Faktoring od 2019 r. odpowiedzialny za Pion Zarządzania Ryzykiem.

Posiada ponad 25 lat doświadczenia na rynku finansowym w instytucjach w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem; przez wiele lat pracował jako szef zespołów ds. zarządzania ryzykiem w Banku Zachodnim WBK, BZ WBK Faktor oraz PKO Banku Polskim.

W latach 2015-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Kredobank na Ukrainie, należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Wcześniej pracował w PKO Banku Polskim jako Kierownik Zespołu Ryzyka Nieruchomości Komercyjnych.

Przez ponad 8 lat był Członkiem Zarządu w BZ WBK Faktor.

Otrzymał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył także kierunek Psychologia Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.