2023-11-13

09 - Faktoring eksportowy

Sprzedajesz swoje towary bądź usługi za granicą? Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności i potrzebujesz pieniędzy „na już”? Chcesz być konkurencyjny na rynku? A może obawiasz się niewypłacalności kontrahenta? Jeżeli na każde pytanie Twoja odpowiedź brzmi TAK, faktoring eksportowy jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie!

Prowadzenie działalności na obcym rynku wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Trudniej zweryfikować, czy partner biznesowy jest rzetelny i wypłacalny. Bardziej problematyczne może też być egzekwowanie należności. Do tego dochodzą często długie terminy płatności faktur, sięgające nawet 120 dni.

Faktoring eksportowy to usługa, która pozwoli utrzymać płynność finansową Twojej firmy i zminimalizować ryzyko zatorów płatniczych. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz czekać na przelew od swojego kontrahenta. Nie martwisz się też wahaniem kursów walut. Zamrożone w fakturach pieniądze możesz mieć zaraz po ich wystawieniu. Firma faktoringowa pomoże również w weryfikacji partnera biznesowego.

Faktoring eksportowy dzieli się na:

  • niepełny, czyli z regresem - polega na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) faktur z odroczonym terminem płatności, wystawionych po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi. Faktor nie przejmuje jednak ryzyka braku płatności ze strony Twojego odbiorcy,
  • pełny, czyli bez regresu - polega na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności w ramach ubezpieczenia, jakim zostały objęte. W tym przypadku firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko braku płatności ze strony Twojego odbiorcy.

Jak to działa?

  1. Sprzedaj i dostarcz towar lub usługę swojemu odbiorcy oraz wystaw fakturę z odroczonym terminem płatności.
  2. Przekaż nam nieprzeterminowaną fakturę w ramach wcześniej podpisanej umowy faktoringowej.
  3. My sfinansujemy fakturę i pieniądze wypłacimy Ci nawet tego samego dnia.
  4. Kiedy nadejdzie termin płatności określony na fakturze, Twój odbiorca wpłaci pieniądze na nasze konto, a my zrobimy rozliczenie końcowe.

W przypadku faktoringu pełnego, jeżeli Twój odbiorca nie zapłaci za fakturę, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. To on zajmie się windykacją nierzetelnego odbiorcy.

Polski eksport rośnie

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku eksport towarów z Polski wzrósł o 3,7 proc. r/r i w okresie styczeń-sierpień 2023 wyniósł 232,4 mld euro. Największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 22,8 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 12,5 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 9,9 proc.), a także różnych wyrobów przemysłowych (o 4,0 proc.). Najważniejszym odbiorcą polskiego eksportu były Niemcy, a także Francja.
Więcej przeczytasz na stronie PKO Banku Polskiego.