PKO Faktoring Spółka Akcyjna

Adres siedziby:
al. Solidarności 171
00-877 Warszawa

Dane kontaktowe:
+48 22 422 35 50
kontakt@pkofaktoring.pl

Dane rejstrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS: 0000320367

NIP: 9512270428
REGON: 141641793

Kapitał zakładowy: 9 000 000 PLN (kapitał wpłacony)

Drukuj