Faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie, administrowaniu oraz finansowaniu wierzytelności przedsiębiorców, powstałych z tytułu dostawy do Odbiorców towarów lub usług, w ramach której PKO Faktoring nie przejmuje ryzyka braku płatności ze strony Odbiorców.

Faktoring niepełny - PKO Faktoring - Infografika 2022

Cechy produktu:
Podstawowe usługi:
Odbiorcy oferty:

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie, administrowaniu oraz finansowaniu wierzytelności przedsiębiorstw, powstałych z tytułu dostawy do Odbiorców towarów lub usług, w ramach której PKO Faktoring przejmuje ryzyko braku płatności ze strony Odbiorców.

Faktoring pełny - PKO Faktoring - Infografika 2022

Cechy produktu:
Podstawowe usługi:
Odbiorcy oferty: