Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

Faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie, administrowaniu oraz finansowaniu wierzytelności przedsiębiorców, powstałych z tytułu dostawy do Odbiorców towarów lub usług, w ramach której PKO Faktoring nie przejmuje ryzyka braku płatności ze strony Odbiorców.

  • Standardowo oferujemy faktoring niepełny z finansowaniem do 90% wartości wierzytelności brutto. Istnieje możliwość sfinansowania nawet do 100% wartości faktury brutto.
  • Oferujemy faktoring krajowy (dla rozliczeń w PLN) oraz eksportowy (dla rozliczeń w EUR i USD).
  • Nasz system faktoringowy wspiera różne sposoby finansowania wierzytelności i ich rozliczeń spłat otrzymywanych od Odbiorców z uwzględnieniem metody podzielonej płatności (tzw. split-payment).
Podstawowe parametry produktu:
Usługi świadczone w ramach faktoringu: