Chcesz skorzystać z promocji?
Wypełnij formularz.

Co zyskasz?

 • 50% taniej za pierwszych 5 faktur zgłoszonych do finansowania w okresie trwania promocji.
 • 0% za udzielenie limitu.
 • Limit faktoringowy nawet do 200 000 zł.
 • Wysoki poziom finansowania – PKO Faktoring wypłaci do 100% wartości faktury brutto (pomniejszoną o prowizję z tytułu finansowania).
 • Działamy 24h na dobę  - pieniądze trafią na Twoje konto w ciągu kilku minut od przekazania faktury do finansowania.
 • Sam określasz kwotę finansowania i termin spłaty.
 • Spłata zadłużenia jest pobierana automatycznie z Twojego rachunku firmowego.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług Spółki.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących.*

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Faktoring S.A. (Spółka) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Spółki, składając oświadczenie elektronicznie lub dzwoniąc na infolinię PKO Faktoring S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Spółka nie będzie przetwarzała danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem Promocji może być każdy aktywny przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który spełnia pozostałe warunki udziału w Promocji określone w § 5 Regulaminu promocji (zwany dalej „Uczestnikiem Promocji”).

Warunkiem udziału w Promocji jest:

 1. podpisanie umowy na produkt „Finansowanie Faktur” z PKO Faktoring (zwanej dalej „Umową Faktoringową”) w okresie trwania promocji lub nie sfinansowanie w ramach Umowy Faktoringowej zawartej przed 1 czerwca 2024 r. żadnej faktury (Wierzytelności) w okresie od daty zawarcia takiej Umowy Faktoringowej do 31 maja 2023 r.
 2. sfinansowanie w okresie trwania Promocji minimum 5 Wierzytelności (faktur),
 3. do puli faktur o których mowa w pkt. 2 powyżej wliczana jest również pierwsza Wierzytelność (faktura) zgłoszona przez Klienta do finansowania o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy Faktoringowej, z tym że jeśli taka pierwsza Wierzytelność (faktura) została zwolniona z połowy prowizji zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy Faktoringowej, to Promocja obejmuje 4 kolejne zgłoszone Wierzytelności (faktury).

Promocja będzie obowiązywała w okresie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

 1. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma bonus w postaci zwrotu 50% kosztów finansowania pierwszych 5 sfinansowanych Wierzytelności (faktur).
 2. Do puli Wierzytelności (faktur) o których mowa w pkt. 1 powyżej wliczana jest również pierwsza Wierzytelność (faktura) zgłoszona przez Klienta do finansowania o której mowa w § 3 pkt. 1. Umowy Faktoringowej.
 3. Zwrot 50% kosztów o którym mowa w pkt. 1 powyżej nastąpi w ten sposób, że po naliczeniu i potrąceniu przez Faktora całej prowizji z Kwoty Finansowania, Faktor dokona korekty połowy kwoty potrąconej prowizji oraz jej zwrotu na rachunek Klienta w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie promocji.

Właścicielem produktu i podmiotem udzielającym finansowania jest PKO Faktoring SA. Regulamin promocji dostępny jest na pkofaktoring.pl. Niniejsza kalkulacja ma charakter wstępny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. W związku z powyższym ww. propozycji nie należy uważać za kompletną (nie wyczerpuje wszystkich warunków, jakie zostaną umieszczone w Umowie), ani za nieodwołalne zobowiązanie ze strony PKO Faktoring SA do zawarcia przedmiotowej umowy.