Chcesz poznać naszą ofertę?
Wypełnij formularz.

Co to jest Program finansowania dostawców?

Program finansowania dostawców to produkt wykorzystujący Twoją zdolność finansową do zapewnienia finansowania Twoim Dostawcom na warunkach korzystniejszych niż tradycyjne formy finansowania ich kapitału obrotowego. Koszty takiego finansowania do terminu wymagalności wierzytelności pokrywa dostawca.

W ramach Programu możliwe jest także finansowanie Kupującego (czyli Ciebie) w umownym okresie po terminie wymagalności wierzytelności  - koszt takiego finansowania ponosisz Ty.

Jak działa Program finansowania dostawców?

 1. Kup i odbierz towar lub usługę od Twojego dostawcy oraz odbierz fakturę z odroczonym terminem płatności.
 2. Przekaż nam fakturę w ramach wcześniej podpisanej umowy faktoringowej.
 3. My sfinansujemy fakturę i pieniądze wypłacimy Twojemu dostawcy nawet tego samego dnia.
 4. Kiedy nadejdzie termin płatności ustalony z PKO Faktoring, wpłacisz pieniądze na nasze konto, a my zrobimy rozliczenie końcowe.

 

Faktoring odwrotny

Korzyści Programu finansowania dostawców

Dla Ciebie:

 • Obniżenie kosztów z tytułu finansowania zobowiązań (dostawca ponosi koszty finansowania do terminu płatności faktury);
 • Możliwość budowania Programu Finasowania dla wybranych Dostawców bez kosztów po Twojej stronie;
 • Poprawa własnej płynności finansowej;
 • Możliwość wydłużenia terminów płatności Twoich zobowiązań;
 • Optymalna bilansowo struktura finansowania zobowiązań handlowych.

Dla Twojego dostawcy:

 • Atrakcyjny kredyt bez zabezpieczeń (na ryzyku Kupującego i bez regresu do dostawcy);
 • Obniżenie kosztów finansowania (niższe oprocentowanie niż w tradycyjnych formach finansowania);
 • Możliwość wyboru faktur do finansowania (opcja);
 • Poprawa płynności finansowej;
 • Przejrzysty model naliczania kosztów (marża + prowizja potrącane w ramach dyskonta).

Kto ponosi koszty finansowania?

 1. W podstawowym terminie płatności faktury (tj. od dnia jej wystawienia do terminu wymagalności) – koszty ponosi dostawca: odsetki dyskontowe (WIBOR 1M + marża) + prowizja od faktury.
 2. W dodatkowym okresie finansowania faktury (tj. po terminie jej wymagalności do terminu zapadalności wynikającego z warunków umowy faktoringowej) – koszty ponosisz Ty: odsetki za finansowanie (WIBOR 1M + marża).
 3. Po dodatkowym okresie finansowania faktury (jeśli nie zapłacisz nam w terminie zapadalności faktury wynikającym z warunków umowy faktoringowej) – koszty ponosisz Ty: odsetki za finansowanie w wysokości odsetek ustawowych.

 

Program finansowania dostawców - koszty

 

Program finansowania dostawców jest dla Ciebie, jeżeli Twoi dostawcy:

 • naciskają na skrócenie terminów płatności,
 • oczekują wyższych marży dla produktów, których zakupu dokonujesz z długimi terminami odroczenia w zapłacie,
 • sygnalizują problemy z płynnością i realizacją dostaw.

 

 

Formularz kontaktowy

Wypelnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie mozliwe.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług Spółki.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących.*

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Faktoring S.A. (Spółka) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Spółki, składając oświadczenie elektronicznie lub dzwoniąc na infolinię PKO Faktoring S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Spółka nie będzie przetwarzała danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.