W latach 2015-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Faktoring; od 2018 r. rozwija spółkę jako Prezes Zarządu.

Równocześnie od 2012 do 2017 r. był Wiceprezesem Zarządu PKO Leasing, gdzie odpowiadał za obszary ryzyka oraz operacji i IT.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku finansowym. Specjalizuje się w dostarczaniu innowacji przede wszystkim w obszarach: zarządzania ryzkiem, systemów IT, windykacji, procesów, modelowania danych oraz wdrażania i zarządzania modelami.

Zanim związał się z PKO Leasing i PKO Faktoring był doradcą Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Banku BGŻ oraz Szefem Zespołu Ratingowego w Banku BPH, gdzie odpowiadał za modele ratingowe w pierwszym projekcie wdrożeniowym Bazylea II w Polsce.

Przez 12 lat rozwijał się w firmach doradczych – jako Partner w Ernst & Young, Senior Manager w Deloitte, Członek Zarządu w PONTInfo. Odpowiadał za sprzedaż i realizację około 100 projektów rocznie.

Ma również 3 lata doświadczenia w firmach IT (m.in. SAS Institute) oraz 10-letnie doświadczenie kariery naukowej, którą zakończył uzyskaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.