2024-02-20

 PKO Faktoring jako pierwszy migruje do chmury

  • PKO Faktoring jako pierwszy bankowy faktor w kraju przeniósł się w stu procentach do chmury.
  • Na migracji zyskają przede wszystkim klienci. To większa stabilność świadczonych usług, lepsza ich dostępność oraz automatyzacja wielu procesów.
  • Zmigrowane zostały wszystkie systemy i infrastruktura sieciowa. Teraz spółka, wykorzystując infrastrukturę chmurową, będzie mogła budować bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.

PKO Faktoring, jako pierwszy bankowy faktor w kraju i jako pionier w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego, przeniósł się w stu procentach do chmury.  

Migracja systemów do Azure niesie za sobą wiele korzyści, takich jak:

  • bezawaryjność (jeśli jeden serwer przestanie działać, usługę przejmuje inny),
  • lepsza wydajność systemów oraz bezpieczne środowisko do rozwoju biznesu,
  • brak ograniczeń sprzętowych i szeroki wybór oprogramowania, które jest automatycznie aktualizowane. W jednym miejscu skumulowani są wszyscy jego dostawcy.

Zyskają przede wszystkim klienci PKO Faktoring

Przeniesienie do chmury daje możliwość automatyzacji wielu procesów, przyspiesza obsługę, pozwala budować bardziej innowacyjne i zaawansowane rozwiązania. Umożliwia również łatwiejszą integrację z innymi systemami. Zapewnia większą stabilność świadczonych usług, lepszą ich dostępność oraz wpływa na poprawę wydajności.

Odpowiednie wykorzystanie technologii jest obecnie ważną przewagą konkurencyjną, pozwala szybciej się rozwijać oraz tworzyć nową wartość dla klientów.

– W ciągu ostatniego roku nasze aktywa wzrosły o 50 proc. O 20 proc. zwiększyliśmy też liczbę obsługiwanych klientów i o 16 proc. sfinansowanych faktur. Mierzymy wysoko i mamy ambitne plany na przyszłość. Dzięki migracji do chmury mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii, które pozwolą nam tworzyć bardziej innowacyjne i zaawansowane rozwiązania dla naszych klientów – mówi Piotr Mierzejewski, Prezes Zarządu PKO Faktoring.

Duży, technologiczny projekt

Inicjatywa powstała w połowie 2021 r. Wtedy też rozpoczęły się analizy i współpraca z inżynierami Operatora Chmury Krajowej (OChK), którzy wspierali zespół PKO Faktoring przez cały okres realizacji projektu, m.in. w zakresie odpowiedniej konfiguracji infrastruktury chmurowej niezbędnej do przeprowadzenia migracji oraz w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem.

– Migracja PKO Faktoring była w istocie budową od podstaw całej infrastruktury IT w chmurze publicznej. Środowisko zostało zbudowane według najlepszych rynkowych praktyk, co pozwoliło na implementacje efektywnych i ustandaryzowanych procesów wdrożeniowych. Podczas realizacji projektu zespół PKO Faktoring pogłębił wiedzę o chmurze oraz narzędziach ułatwiających zarządzanie tym środowiskiem. Dzięki wykorzystaniu podejścia cloud native spółka ma teraz pełną kontrolę zarówno nad kosztami, jak i nad procesami automatyzacji. W istotny sposób przyspiesza to wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych służących realizacji celów biznesowych – wyjaśnia Marcin Dzienniak, CTO OChK.

Punkt kulminacyjny miał miejsce w grudniu ubiegłego roku, kiedy to PKO Faktoring uzyskał niezbędne zgody korporacyjne. Prace nad projektem migracji systemów spółki do Azure ruszyły w 2022 r. Rozpoczęły się one od kalkulacji i kosztorysów. Później, we współpracy z  inżynierami z OChK trwały prace koncepcyjne związane z bezpieczeństwem oraz budową tzw. landing zone, czyli wydzielonej i odpowiednio przygotowanej do migracji systemów i aplikacji infrastruktury w chmurze publicznej, jaką jest Azure. Ostatnim elementem przygotowań było stworzenie planu przeniesienia poszczególnych środowisk testowych.     

– Po opracowaniu planu migracji zajęliśmy się tworzeniem podstawowej infrastruktury. Następnym etapem było przeniesienie do chmury środowisk testowych oraz budowa automatów do ich instalacji. Najpierw były to systemy, które mogły pracować równolegle. Kolejnym obszarem były środowiska preprodukcyjne. Ostatni etap rozpoczęliśmy od zaplanowania tzw. okien serwisowych na potrzeby produkcji. Były to głównie noce oraz dni wolne. Staraliśmy się możliwie maksymalnie wykorzystywać ten czas, aby w jednym podejściu przenieść jak najwięcej systemów – mówi Jakub Kusztelak, Kierownik Zespołu Utrzymania i Wsparcia IT w PKO Faktoring, który odpowiada za realizację oraz kierowanie projektem.

W kolejnym kroku spółka będzie budować zaawansowane rozwiązania chmurowe. Najbliższe dwa lata zostaną poświęcone na przeniesienie infrastruktury PKO Faktoring z modelu IaaS (Infrastructure as a Service) do PaaS (Platform as a Service).

Ten pierwszy to model chmurowy, w którym dostarczane są podstawowe zasoby IT, takie jak serwery i magazyny danych. PaaS natomiast oferuje kompletną platformę do budowy, hostowania i zarządzania aplikacjami. Umożliwia automatyzację powtarzalnych procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą i tym samym pozwala zespołowi IT PKO Faktoring skoncentrować się na tworzeniu wartości biznesowej. Innymi słowy, IaaS dostarcza infrastrukturę, a PaaS zapewnia gotową platformę do tworzenia aplikacji i nowych rozwiązań technologicznych.

O PKO Faktoring

PKO Faktoring oferuje najnowocześniejsze usługi faktoringowe inspirowane potrzebami przedsiębiorców. W swojej ofercie posiada produkty, takie jak: Finansowanie faktur – szybki i prosty sposób zamiany faktury na gotówkę dla mikroprzedsiębiorców, klasyczny Faktoring należnościowy krajowy i eksportowy – również z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców, Faktoring LOP – rozwiązanie dla klientów współpracujących z bardzo dużą liczbą odbiorców oraz Faktoring odwrotny i Program finansowania dostawców dedykowane do finansowania zakupów.