Chcesz poznać naszą ofertę?
Wypełnij formularz.

Co to jest Faktoring pełny?

Faktoring pełny to usługa finansowa, która polega na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) faktur z odroczonym terminem płatności, wystawionych po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi.

Decydując się na Faktoring pełny otrzymasz pieniądze w wybranym przez Ciebie momencie, przed upływem terminu płatności określonym na fakturze, a faktor weźmie na siebie ryzyko braku płatności ze strony Twojego odbiorcy.

Jak działa Faktoring pełny?

Faktoring jest usługą finansową, która polega na nabywaniu przez PKO Faktoring faktur z odroczonym terminem płatności, wystawionych po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi.

Dzięki nam otrzymasz pieniądze w wybranym przez Ciebie momencie, przed upływem terminu płatności określonym na fakturze.

 1. Bierzemy na siebie ryzyko braku płatności ze strony Twojego odbiorcy.
 2. Sprzedaj i dostarcz towar lub usługę swojemu odbiorcy oraz wystaw fakturę z odroczonym terminem płatności.
 3. Przekaż nam wystawioną fakturę w ramach wcześniej podpisanej umowy faktoringowej.
 4. My sfinansujemy fakturę i pieniądze wypłacimy Ci nawet tego samego dnia.
 5. Kiedy nadejdzie termin płatności określony na fakturze, Twój odbiorca wpłaci pieniądze na nasze konto, a my zrobimy rozliczenie końcowe.
 6. Jeżeli Twój odbiorca nie zapłaci za fakturę, Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.
 7. To Ubezpieczyciel zajmie się windykacją nierzetelnego odbiorcy.

 

Faktoring pełny, faktoring z przejęciem ryzyka

Jakie warunki musisz spełniać aby skorzystać z faktoringu pełnego?

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności

Posiadasz stałych odbiorców

Co zyskasz decydując się na faktoring pełny?

W zakresie finansowania:

 • nowoczesny i szybki dostęp do środków finansowych w ramach przyznanego limitu faktoringowego, który może rosnąć wraz ze wzrostem obrotów Twojej firmy;
 • poprawę płynności co wpływa na lepsze postrzeganie przez instytucje finansowe w trakcie analizy finansowej Twojej firmy;
 • ograniczenie kosztów administracyjnych monitorowania i egzekwowania należności dzięki rozbudowanemu zakresowi usług PKO Faktoring.

W zakresie zarządzania sprzedażą:

 • wzrost obrotów bez angażowania własnych środków - finansowanie działalności należnościami;
 • wydłużenie terminów płatności swoim odbiorcom bez ryzyka utraty płynności finansowej, a także wzmocnienie konkurencyjności w pozyskiwaniu nowych kontraktów handlowych;
 • dopasowanie finansowania do sezonowości sprzedaży;
 • możliwość uzyskania rabatów u dostawców dzięki wcześniejszemu regulowaniu zobowiązań (uzyskane rabaty mogą pokryć koszty usługi faktoringowej).

W zakresie zarządzania biznesem:

 • profesjonalne zarządzanie należnościami on-line dzięki dostępowi do aplikacji Factornet;
 • obniżenie ryzyka opóźnień lub braku płatności za faktury;
 • obiektywna ocena zdolności płatniczej odbiorców;
 • ograniczenie rezerw finansowych na potrzeby zagrożonych lub utraconych należności.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.

 • Wyrażam zgodę na:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług Spółki.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PKO Faktoring SA w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących.*

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKO Faktoring SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących podmiotów współpracujących* za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  *Podmiotem współpracującym jest podmiot należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, której skład wskazany jest na stronie www.pkobp.pl/grupa oraz podmiot, który zawarł z PKO Bankiem Polskim SA umowę związaną ze świadczonymi przez PKO Bank Polski SA usługami bankowymi, wskazany na stronie www.pkobp.pl/podmioty.

  Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Faktoring S.A. (Spółka) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Spółki, składając oświadczenie elektronicznie lub dzwoniąc na infolinię PKO Faktoring S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Spółka nie będzie przetwarzała danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.