Od 10 lat zajmuje stanowiska wyższej kadry menadżerskiej, kierował zarówno wydzielonymi jednostkami, jak i prowadził i uczestniczył w szeregu projektów obejmujących różne obszary bankowości.

Początkowo związany z tematyką ryzyka rynkowego, w roku 2008 objął stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego. Następnie objął stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, w którym skoncentrowane  zostały zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym klienta detalicznego, korporacyjnego oraz instytucji finansowych.

Od 6 lat pełni funkcję Dyrektora Pionu Ryzyka Bankowego, na którym to stanowisku odpowiada za zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności, operacyjnym oraz adekwatnością kapitałową. Konsekwentnie realizując cele strategiczne ograniczania ryzyka, przeprowadził szereg projektów usprawniających procesy zarządzania ryzykiem w szczególności kredytowym, które umożliwiają właściwe adresowanie potrzeb klientów oraz zwiększenie dochodowości przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka.   

Jest członkiem kluczowych Komitetów decyzyjnych PKO Banku Polskiego, w tym m.in. Komitetu Kredytowego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Jako kierujący projektem wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem rynkowym otrzymał nagrodę Gazety Bankowej za najlepszy projekt w kategorii Back Office. Pełnił rolę członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zdał państwowy egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Aktualnie jest członkiem rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych PKO Życie TU S.A. i PKO TU S.A. oraz spółki PKO Faktoring S.A.

 

Paweł Metrycki jest absolwentem wydziału Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Informatyki Gospodarczej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. W 2006 roku zdał egzamin Professional Risk Management Association (PRMIA) uzyskując tytuł Professional Risk Manager (PRM). Uczestnik szkoleń Algo Academy we Frankfurcie i Londynie. Współautor książki „Ryzyko instytucji finansowych”.