Faktoring pełny

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring.

Faktoring niepełny

Faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring.

Gwarancje BGK

Informacje dotyczące portfelowej linii gwarancyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.