Poznaj Factornet - darmową aplikację dla Klientów PKO Faktoring
Więcej

Faktoring pełny

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring.

Faktoring niepełny

Faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Odbiorcy przez PKO Faktoring.

Gwarancje BGK

Informacje dotyczące portfelowej linii gwarancyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.